10 ทัศนคติที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปที่เห็นได้ชัดเจน

1. คนทั่วไปชอบทำตัวสบาย ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ ในขณะที่คนรวยชอบท้าทายตัวเอง ดำเนินชีวิตไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง

2. คนทั่วไปพยายามใช้ชีวิตเกินขอบเขตฐานะ ในขณะที่คนรวยคิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับเรื่องเงินเพื่อที่จะสร้างฐานชีวิตให้มั่นคง

3. คนทั่วไปเลือกที่จะแข่งขันเพื่อเอาชนะคนส่วนมาก ในขณะที่คนรวยมุ่งมั่นไปที่การเอาชนะตัวเอง

4. คนทั่วไปสนุกกับการสังสรรค์ ไม่เลือกคนที่จะคบหา(ในระยะยาว) ในขณะที่คนรวยเลือกที่จะวางตัวและเข้าหาคนอย่างชาญฉลาด เพื่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว

5. สำหรับในระยะยาว คนทั่วไปยังคงทำงานเพื่อหารายได้ ในขณะที่คนรวยทำงานไปเพื่อหาความรู้และความเติมเต็มให้ชีวิต

6. คนทั่วไปมักจะสะสมเงินในรูปของสิ่งของ ในขณะที่คนรวยมักจะสะสมเงินในรูปของทรัพย์สิน

7. คนทั่วไปพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบอย่างเดียว ในขณะที่คนรวยเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มช่องทางรายได้

8. คนทั่วไปใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการจัดการเงิน ในขณะที่คนรวยบริหารเงินด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์

9. คนทั่วไปมักจะประเมินศักยภาพตัวเองไว้ต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่คนรวยเชื่อเสมอว่าตัวเองต้องทำได้ดีกว่านี้เสมอ

10. สำหรับเรื่องของการทำงานหนัก คนทั่วไปวัดผลในรูปของชั่วโมง ในขณะที่คนรวยมองหาประสิทธิผลของการทำงานนั้น

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog.php
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By