Blog
ติดตาม Wealth Creation

1.ทักษะยืดหยุ่นล้มลุก

ชีวิตจริงคนเราเต็มไปด้วยความล้มเหลว การมองเห็นว่านั้นคือการเรียนรู้เพื่อขจัดความไม่รู้ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต นักธุรกิจร้อยล้าน หรือผู้ประกอบการชั้นหนึ่ง ควรจะมีความยืดหยุ่นในการล้มแล้วลุก มุ่งมั่นที่จะกลับมาจากความล้มเหลวด้วยตนเองได้

วิธีปลูกฝัง : ปล่อยให้เด็กน้อยแสดงอารมณ์ออกมาและไม่ปิดกลั้นเขา เพื่อให้เขาได้เรียนรู้สัญชาตญาณความรู้สึกตนเอง อะไรทำให้เขารู้สึกล้ม แล้วเขาจะลุกขึ้นมาด้วยตนเองอย่างไร เช่น เด็กวิ่งหกล้มแล้วร้องไห้ ลองปล่อยให้เขาร้องไห้ตามความเจ็บที่ได้รับ อย่าบอกเขาว่าไม่ร้องไม่เจ็บ อย่าปิดกลั้นความรู้สึกของเขาจากความจริง เป็นต้น

 

2. ทักษะสร้างสรรค์

นักธุรกิจ จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนและเต็มไปด้วยนานาปัจจัยที่มากระทบ จินตนาการในวัยเด็กจะเป็นทักษะพัฒนาที่ถูกต่อยอดไปเป็นทักษะการคิดนอกกรอบและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ต่างไปจากเดิมได้

วิธีปลูกฝัง : ปล่อยให้เขาสนุกกับการเล่น ปล่อยให้เขาได้ใช้พลังงานไปกับการเล่นของเขา ผู้ปกครองต้องมั่นใจว่าการเล่นของเขามีหลากหลายด้าน เช่น ปล่อยให้เล่นดินเล่นทรายในสนามหญ้าบ้าง ปล่อยให้วาดรูปหรือสร้างสรรค์ประดิษฐ์บ้าง อย่าอยู่ในบ้านเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือเกมส์มือถืออย่างเดียว เป็นต้น

 

3. ทักษะหมั่นเพียร

ไม่มีอะไรสูงเกินเอื้อม นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดี ไม่เคยอายที่จะต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานทุกวัน มันคือการสร้างวินัยในการทำงาน ดังนั้น เด็กน้อยควรได้รับการเรียนรู้ถึงคุณค่าและความคุ้มค่าของการทำงานหนักไว้ด้วย

วิธีปลูกฝัง : สร้างความรับผิดชอบและวินัยในการทำงานแก่เด็กน้อย ด้วยงานง่ายใกล้ตัว ที่เน้นความสม่ำเสมออย่างงานบ้านให้เขาดูแล เช่น ซักถุงเท้าตนเองทุกวัน , กรอกน้ำใส่ตู้เย็นเมื่อน้ำหมด , ทำความสะอาดห้องตนเองทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

 

4. ทักษะอยากรู้อยากเห็น

ความอยากรู้อยากเห็นขับเคลื่อนการทำงานของโลก เป็นเครื่องนำทางให้เห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นในแต่ละยุคสมัย นักธุรกิจร้อยล้าน หรือผู้ประกอบการชั้นหนึ่งเองมักมีทักษะด้านนี้เป็นอย่างดี เพื่อมองหาสิ่งใหม่ๆมานำเสมอ เป็นสินค้าหรือบริการในธุรกิจตนเอง

วิธีปลูกฝัง : กระตุ้นเด็กน้อยให้เขาอยากมีงานอดิเรกของตนเองในแบบที่เขาชอบ ลองพาเขาไปเที่ยวสถานที่นำเสนอประวัติศาสตร์หรือความรู้โลกจินตราการ ไม่จำเป็นว่าจะต้องลึกลับซ้ำซ้อนอะไร เช่น พิพิธภัณฑ์ , ศูนย์ศิลปะ , ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเชื่อมต่อการคิดอ่านในตัวเขา

 

5. ทักษะความมั่นใจ

ความเชื่อมั่นตัวเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ เพราะนอกจากการจัดสรรความเสี่ยงแล้ว ก็ควรมองเห็นทะลุปรุโปร่งด้วย นักธุรกิจร้อยล้าน หรือผู้ประกอบการชั้นหนึ่ง จึงควรมีความเชื่อมั่นใน Ideas ตนเองอยู่เสมอ

วิธีปลูกฝัง : กระตุ้นการแสดงความคิดเห็นของเด็กน้อย ลองเปิดโอกาสให้เขาใช้การตัดสินใจของตนเอง รวมไปถึงการกระตุ้นให้เขาสร้าง ทางเลือกตนเอง แล้วปล่อยให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น อยากกินน้ำส้มคั้น จะ คั้นเองหรือซื้อสำเร็จ ปล่อยให้เขาลองคั้นเอง แล้วชิมน้ำส้มฝืมือตนเอง เป็นต้น

 

6. ทักษะความเอาใจใส่

ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์หรือการสนับสนุนผู้อื่น เป็นทักษะที่มีค่าของผู้นำ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ จะเข้าใจความสำคัญของการเอาใจใส่และการรักษามิตรภาพเป็นอย่างดี

วิธีปลูกฝัง : ผู้ปกครองควรรับฟังและเคารพการตัดสินใจหรือการแสดงออกความคิดเห็นของเด็กน้อย เพื่อทำให้เขาเรียนรู้การรับฟังผู้อื่น รู้จักการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้

 

7. ทักษะมองบวก

นักธุรกิจ และผู้ประกอบการเป็นตัวแบบของคนที่มีความคิดด้านบวก มองเห็นว่า สิ่งที่กำลังจะทำนั้น สามารถเป็นจริงด้วยมือของเราได้ นอกจากเรื่องธุรกิจแล้ว ทักษะมองบวกยังส่งผลดีต่อสังคมคนรอบข้างและสุขภาพตนเอง เพราะสามารถรับมือกับความกดดันความตึงเครียดได้ดี

วิธีปลูกฝัง : กระตุ้นทักษะคิดมองบวกแก่เด็กน้อยเป็นประจำ เช่น เล่าเรื่องราวดีๆที่มาจาการคิดบวก , สอนให้เขามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเหรียญสองด้าน เช่น รถติดแบบนี้ก็มีข้อดี ทำให้พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดมากขึ้น เป็นต้น

 

8. ทักษะการตอบแทน

สังเกตได้ว่า นักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลากหลายคน มักเล็งเห็นความสำคัญของการตอบแทนสังคม การทำให้สังคมน่าอยู่ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีความสุข เป็นการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

วิธีปลูกฝัง : กระตุ้นให้เขารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น มีความสุขที่ได้ตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือแมวที่อยู่บนต้นไม้ , บริจาคเงินให้เด็กขอทาน , แบ่งขนมให้เพื่อนที่ไม่มีขนม เป็นต้น –เทอร์ร่า บีเคเค

credit: TerraBKK.com - http://terrabkk.com/?p=118023
----------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog.php
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By